Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2019
*RUMIANOCZERWONY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1604
Formy: lp M. ż rumianowczerwona
Znaczenia:
»mający barwę intensywnie czerwoną«: Wáwel rozkosz Sármácka/ kwiat gor Polskich zacny/ Grunt Wándálski/ tárc Lácka/ pułnocny bok znácżny/ Gorá Páńska/ gorá iest rodna y obfita/ Iák rumiánoczerwona żorzá dziś zákwita. JurkPieś A3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM