Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2014
*NASYCENIE SIĘ rzecz. n
Słowniki:
SXVI, SW notują
SStp, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Formy: lp D. nasycenia się
Znaczenia:
»zaspokojenie głodu«: Ztąd głod z sánia onego zmysłu czucia bywa názywány áppetitem/ á łáknienie záś prágnieniem násycenia się [...]. CiachPrzyp B2v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz nasycić się, nasycać się, *nasycanie się.
Autorka: RB