Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2015
*PODSYCIĆ czas. dk
Słowniki:
SXVI, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn nie notują
Formy: cz. prze. lp ż 3. os. podsyciła; ~ cz. przy. pr. lp 1. os. podsycę; 3. os. podsyci; ~ tr. rozk. lp 2. os. podsyć; ~ nieos. cz. prze. podsycono
Znaczenia:
1. »o pożywieniu: wzmocnić kogoś, częściowo zaspokajając jego głód«:
Rekcja: kogo
Podsycam, v. m. F. podsycę. 1) ein wenig sättigen [...] rassasier un peu; apaiser la faim. [...] podsyciła mię ta potrawa. T III 1460.
2.przen. »wzmocnić«:
Rekcja: kogo; czym || czego
Tylko ich tesz WMPan listami zagrzewai a Proskiego podsyc czymkolwiek, bom mu to obiecał. OpalKListy 149-150. Przenosiny do Warszawy piec dni po Swiatkach na ktorych ia bendę, dla wzięcia expedycy na Legacią Francuską, ktora mię nie minie ale mi P. Kanclerz radził troszeczkę milczec y do Krola o to nie pisac, aby mi się modlono a zatym dobrze podsycono. OpalKListy 321-322. [...] nie słowy nie słowy Lecz tego, rzecze [Karakasz], com rzekł rękąmi gotowy Poprawic [...] A tu Osman z obu rącz za szyię go chwyci Gdy mu tak obumarłe nadzieie podsyci [...]. PotWoj 135. [...] ciurom być pogotowiu, i odstrzeliwáć się kazano, y posiłkámi podsycono. PisMów II 79. Niechaj się drugi sławnym przodkiem swoim szczyci, Skoro mu zbiór ojcowski fortuny podsyci [...]. PotSielKuk I 121. Podsycam, v. m. F. podsycę. [...] 2) fig. abspeisen als mit Hoffnung. [...] repaître qu. comme d'espérances. [...]. T III 1460.
3. »doprawić«: Podsycam, v. m. F. podsycę. [...] 3) anmachen, vermischen mit etwas. [...] détremper, délaier, mêler, préparer avec. [...]. T III 1460.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PODSYCONY
im. przym. bier.
Formy: lp M. m podsycony; ż podsycona; n podsycone; B. n podsycone; N. n podsyconym
Znaczenia:
1. »wzmocniony«: [Marcin Kazanowski] Po drodze dostał starodubu [miasto], ktorem sczęsciem podsycony iusz sobie imaginował Buławe y rowne imperiu[m] w Woysku z Chotkiewiczem [...]. OssJŻyw 33. [...] tych/ ktorym niekiedy woienne nie beły Miecze y trąby strászne [...] Teraz z sprosnym gminem Niewieści krzyk/ y wściekłość podsycona winem/ Y czcze bębny mogą ták nagle pohołdowáć. OvOtwWPrzem 126. [Nil] śrzodkiem Murzyńskiey płynąc Ziemi, Afrykę od Ethiopii separuiąc, niektore formuie Insuły, iako to Meroen olim ludne Krolestwo; dopiero wodami wielu podsycony, poty to Astobores, to Astusapes zwany, tandem się NILEM zwać poczyna [...]. ChmielAteny I 562. [Dymitr Samozwaniec] podsycony Ludźmi nadwornemi [Jerzego Mniszcha] pojechał na Stolicę po śmierci Borysa i łatwo był przyznany na Cara Moskiewskiego [...]. ŁubHist 74.
2. »doprawiony«: [Opich] Czyścienie Miesięczne Pániom przed czásem zawściągnione wzbudza [...] z ciepłym winem miodem podsyconym piiąc [...]. SyrZiel 1087. Piołunék/ wino piołunkowe/ piołunem podsycone. Absinthites [...] Absinthiatum vinum [...] piołunowáne [...]. Kn 699. [...] Szwedzi y inne pułnocne Narody przeciw Szkorbutowi piwo piołunowáne/ álbo piołunem podsycone piją. GdacPij 49.
3. »upity«: Wspomnię niektore przykłády tych ktorzy w ciężkie zbrodnie weszli dla piiáństwá. [...] Sámson przez nierządnicę nieprzyiáciołom wydány/ ále pierwey winem podsycony. BirkNiedz 193. Y Lot niewiele wygrał z Sodomy wyszedszy/ winá się nápiiáiąc co wieczor/ wpadł ábowiem w sprosne kázirodztwo/ winem podsycony. BirkNiedz 99.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz podsycić się, podsycać, *podsycać się.
Autorka: RB