W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2019
*PAMIĘTNIK rzecz. m
Słowniki:
SStp, SXVI, Kn, T, L (XVII, XVIII), SWil, SW, SJP notują
Formy: lp D. pamiętnika; N. pamiętnikiem; ~ lm M. uż. osob. pamiętnicy; D. pamiętników
Znaczenia:
»osoba pamiętająca odległe wydarzenia, których najczęściej była naocznym świadkiem«: Tak zaraźliwe powietrze, że pamiętnika nie masz, aby w pięci lat mór nie miał być. NiemPam 161. Tam wnocy Czelatycki y z synem tem swem zabieli Dyliagoskie[go] y zakopali w doł wrzuciwszy nad wsią Racławicami, ktorego zabicia y miesca zakopane[go] są iescze pamiętnicy. TrepNekLib k 61. Lubo tego wiele pámiętnikow z nabożney Bráci nászey iest/ sam [...] Archimándrycie opowiedział. KalCuda 159. Nie mász pámiętniká ták ozdobney y wspániáłey Koronácyey/ iáko tá teráznieyszego Krolá/ ktora się trzy temu odpráwowáłá. MerkPol 231. Ociec twoy niźli umarł ieszcze to co, Przez nas własciwym zalecił ięzykiem, Prosciego niech się wami nie sromoci, Y mey nie będzie prozby przeciwnikiem Niechay po zesciu moim się nie kłóci Y zbrodzień Bratnich niema pamiętnikiem. ChrośJóz1745 W4v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK