ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2022
MIODOWY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp M. ż miodowa; n miodowe; D. m miodowego; ż miodowej; n miodowego; B. m nżyw miodowy; ż miodową; N. m miodowym; ż miodową; n miodowym; Ms. m miodowym; ż miodowej; lm M. nmos miodowe; D. miodowych; B. nmos miodowe; N. miodowymi
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPłaszcz posłali Templarzom przemyślnej chytrości, Duchownym co pod płaszczem świętej pobożności Zwodzili lud, a więcej białegłowy, Mlecznymi, miodowymi i też z cukru słowy. ZrzenAnKontr 373. Wenus wespoł z Bachusem są mu przyiaćiele/ Potráwy od wymysłow/ á śmieszno mu wiele. Iowisz na czele/ w vśćiech/ są słowá miodowe/ Ma y zmysly w náukę głęboką gotowe. OlszSzkoła D4v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: barć miodowa: Także względem barci miodowych płacą fl.[orenów] 24. LustWielk 25. ▲ syt miodowy, syta miodowa (sz. zm.): Ale potrzebá/ żeby było dawáne [euforbium] z Bdelium/ z Trágacantem/ z Mástyką/ z Nárdusem Indyiskim/ Sytą miodową popiiáiąc/ álbo Migałową [!] polewką. SyrZiel 208. Vszom záwrzedziáłym/ ropistym/ zágniłym/ y smrodliwym/ iest vżyteczna [żywica z pewnego drzewa rosnącego w Persji]/ w sycie miodowej rospuściwszy ią/ á knotek z fláytuchu vkręciwszy obmoczyć/ y w vszy kłáść. SyrZiel 224. Soku z korzenia Kopru Włoskiego, z pitym miodem, ábo z miodową sytą, káżdego dniá poránu y ná noc dáiąc, po dwu łotu ná raz, toż czyni. SyrZiel 382. Gruczoły twárde/ á boleiące otwiera/ Kopru Włoskiego miáłko vtártego proch w miodowey sycie ábo w pitym miedzie wárzony/ á potym z wieprzowym smalcem vmieszány y przykłádány. SyrZiel 391. Syt miodowy/ [...] vide Miod pity. Kn 1094. Kąpieli w tey gorączce tákże są bárdzo pożyteczne, osobliwie z mleká, kogo stáć ná to, tákże z syty miodowey, y z wody z mlekiem zmieszáney [...]. PromMed 18. Aby się ospa prędko ná wierzch wydałá. Zażywáią ná to ludzie Rzepnego nasienia mocząc ie w piwie lub w sycie miodowey, lecz to dość słábe lekarstwo. PromMed 104. syt miodowy, miod. Meth. de l'hidromel. T III 2227. Sposob robienia syty miodowey ktorá się názywa Hydromel. Wezmi Wody czystey funtow dwanaście, Miodu prasnego funt [...]. VadeMed 182.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER