ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2012
PAMIĘTNO przysł.
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW notują
SStp, SJP nie notują
Formy:
Znaczenia:
»w sposób umożliwiający, powodujący zapamiętanie«: Wiadomo i pamiętno tyn sąmsiadom, na które na ten czas zaciagają te suspicie, jakowa narodów naszych o tę wolność żarliwość. AktaKrak I 291. Pámiętno mi to będzie/ Będę tego wdzięczen. Kn 664. Pamiętno to będzie. KnAd 809. I we wszistkim iak Nam Samym gosciowi w Naszych kraiach niebywałemu chętnie się stawili. Co Nam pamiętno będzie, do nagradzania Kazdemu łaską Naszą. VorLetSkarb 201-202. Przepomniałem dla pamięci potomnościéj, przypomnieć strasznych ciężarów ojczyznéj! [...] I to bardzo pamiętno: jako Kozaków ukraińskich, rebelizantów naszych, przyszło było do tegóż Rakocego kilka tysięcy. WierzbKon 108.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz pamiętnie.
Autor: PK