W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2012
BACZNIE przysł.
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: bacznie
Znaczenia:
»mądrze, roztropnie; ostrożnie«: Łágodnie, pięknie, bácznie, wyrozumiánie roskázać, á náuczyć, y ieśli potrzebá głaskáć, y folgowáć, raz y drugi powiedzieć mu [słudze] trzebá. StarPopr 94. Kiedyby siłá przy tey nie dużości/ Iáko iey bácznie Niebá wam [kobietom] nie dáły/ Y przy wrodzoney rozum subtelności/ Swiát byście wszytek nogámi zdeptáły. TwarSDaf 45. Práwá/ áby były záchowáne/ potrzebuią dobrych obyczáiow: Co mym zdániem dobrze y bácznie powiedział [Machiawel]. OpalŁRoz E1. Bacznie/ Considerate [...] bedachtsam/ bedächtlich. DasHünDict Ooijv. W rożnych Zakonách bácznie i świątobliwie názywáią się urzędy. MłodzKaz III, 268. Lyszkę nieś bacznie żebyś drog nie czynił smalcem. MikSil 242.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Kto z Bogiem zácznie/ vczyni bácznie. RysProv E1. Przyiaciélá bácznié obieray/ á obrawszy mocno trzymay. KnAd 961.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK