W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2019
*GRANATSKI I przym. od GRANATA, tj. GRANADA, GRENADA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy: lp Ms. n granatskim
Znaczenia:
»odnoszący się do Granady (Grenady)«: Potomkow ich znáyduie się podziś dzień bárzo wiele w krolestwie Válentskim: (powiádáią żeby ich miáło bydź 22000 Fámiliy) nawięcey ich było w krolestwie Gránátskim bo też ta napośledzey odiskana z ręku Maurow [...]. BotŁęczRel IV 145.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *granateński.
Autor: WM



W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2014
*GRANATSKI II przym.
Słowniki:
L (granatski; XVII, w cytacie będacym ilustracją do hasła granatowy), SW (granacki) notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy: lm M. nmos granatskie; D. granatskich
Znaczenia:
»odnoszący się do drzewa z rodziny granatowcowatych lub owoców tego drzewa«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: jabłko granatskie: Chce mowić błogosłáwiona spráwiedliwa duszá: gdy ty mnie náuczáć będziesz świętey náuki twoiey/ w domu mátki moiey Kościołá Kátholickiego/ ia ostre wino vtrapienia/ nie ono Bábilońskie roskoszne: ia moszcz z iábłek gránátskich czerwonych; to iest/ krew twoię świętą pić będę: niechcę tu żadnych roskoszy ná ziemi/ ná lepsze się chowáiąc do niebá. BirkNiedz 101. Stánął między cichym Moyzeszem/ á gniewliwym Heliaszem/ áby náuczył krolow y pánow tego świátá/ iákie máią mieć przy sobie senatory/ y iákich máią być obyczáiow; nie słodkich názbyt/ nie kwásnych też zgołá: ále iako mowił Henricus 4. Imper. Coby to byli iáko iábłká gránátskie/ nie słodkie/ nie kwáśne/ ále iákoby winniczki cierpkie: subacre quid; bo to heroglyphicum iego było: Malum granatum cum inscriptione subacre. BirkNiedz 225-226.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz GRANATOWY I, *GRANISTY II.
Autor: WM