W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2022
WIDNO przysł.
Słowniki:
Knpod: widzieć, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1620
Formy: widno
Znaczenia:
»jasno; tak, że dobrze widać«: [...] wlazło ich 3 [pachołków] we srzodek działa i tamze w kąt pod zapał i w karty grywali, od wierzcha zapałem, iako oknem widno im było. MasDiar 72v. [...] tey nocy kiedy iuż okrutny srogi ogień opanował miasto, widno tak w Zamkach było iako w nayswietleyszy dzień nigdy Lepiey [...]. MasDiar 81. Widzieć (impersonale) propr. Iusz nie widzieć: iészczé widzieć/ widno/ niéwidno tu. Kn 1244. W tych Jakutach od Maja począwszy do Septembra, mało co nocy, bo zawsze widno jak w dzień, nie znać kiedy świta, kiedy mierzcha. KamDŁużDiar 386. Snadź że już goście nasi przybywają, bo kilka wsi oraz około obozu naszego zapalili w tym momencie, że się tak widno u nas uczyniło, jako wśród białego dnia [...]. SobJListy 467. Codziennie y po zachodzie á widno, tákże przed wschodem; tego mroku y brzasku słońca racya iest. BystrzInfAstron L4v. W Starych Górach na "Boczańcu" była kaplica drewniana, do której przegroda była od buna z tarcic. W tejże przegrodzie były dwa okna szklane, aby widno było robotnikowi, gdy się w kaplicy świece albo lampy świeciły [...]. InsGór 1743 141. CLAIR [...] JASNO widno przysłowie: iáko iuż iasno iuż widno, to iest iuż dzień. DanKolaDyk I, 312. Ja też przy zgodzie niechcę ognia niecić, Ani go ruszę, niech leży w popiele, Wolę mu wśrzód dnia choć widno przyświecić, Od tąd iesteśmy sobie Przyiaciele [...]. DrużZbiór 350. Widno. adv. hell, licht, wo man gut sehen kan. clairement, avec bien du jour; d'une maniére éclairée. widno tu. es ist hier hell, man kan hier wohl sehen. il y a assez de jour ici; il fait jour ici; l'on distingue bien les objects. § widno w izbie było; iuż mi nie widno przynieś świecę. T III 2525.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz niewidno.
Autorka: RB