Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2013
NIEWIDNO przysł.
Słowniki:
Knpod: widzieć, Tpod: widno, L (; pod: widzieć; XVII) notują
SStp, SXVI, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: niewidno
Znaczenia:
»ciemno; tak, że źle widać«: Widzieć (impersonale) propr. Iusz nie widzieć: iészczé widzieć/ widno/ niéwidno tu. Kn 1244. KOTECKI, chłopski syn [...] slepy na iedno oko, zgarszało [go] y wyłupiel ie dobrze, zeby mu beło niewidno do sliachectwa. Alie za sliachcica się udaie [...]. TrepNekLib 182. Tegoz Roku 1690. die 29 Augusti przyszła szarancza do Zamoscia. O godzinie dwunastey wsamo Południe wdzien wtorkowy, ktora leciała nieprzestaiąc godzin Cztery Zegarowych, tak wielka zeprzez te godzin cztery Słonca niewidno było [...]. DrobTuszInf 41. il fait sombre ciemno. il fait obscure nie widno [...]. MalGram 172. Gdzie tedy leży niedźwiedź, para równo z drzewy się wznosi. Jako skoro zaś wschód słońca, już nic nie widno. RadziwHDiar 211. Widno. adv. hell, licht, wo man gut sehen kan. clairement, avec bien du jour; d'une maniére éclairée. widno tu. es ist hier hell, man kan hier wohl sehen. il y a assez de jour ici; il fait jour ici; l'on distingue bien les objects. § widno w izbie było; iuż mi nie widno przynieś świecę. T III 2525.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz widno.
Autorka: RB