W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2013
WRÓBLIK rzecz. m
Słowniki:
SXVI, Knpod: wróbl, T, Lpod: wróbel, SWilpod: wróbel, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. wróblik; B. uż. żyw. wróblika; ~ lm M. uż. osob. wróblikowie; D. wróblików
Znaczenia:
»mały wróbel, wróbel«: Wróbl/ Passer [...] Passerculus, [...]. Wróblik. Kn 1289. Izali piąci wroblikow nie przedáją zá dwá pieniążki? Wszákże jeden z nich nie jest w zápámiętániu przed obliczem Bożym. Owszem y włosy głowy wászey wszystkie są policzone. Przetoż się nie bojcie: nád wiele wroblikow wyście zacniejszy. BG Łk 12, 6-7. [...] miły Synu ti wroblika ułowisz, a wdomu Kapłuna upuscisz; [...]. VorLetSkarb 54. Na koniec Animuie sweRycerstwo zeby wBogu, ktory do takiey przywiodł ich potrzeby Doswiadczaiąc statku ich vfnosc swoię kładli Bez iego bowiem woli y biedni nie spadli Wroblikowie na ziemię: [...]. PotWoj 19. FRIQUET [...] Passerculus [...] WROBLIK co w leszczynie rad siada. DanKolaDyk II, 64. Wroblik. kleiner Sperling. un passereau qui est petit. T III 2620.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG