W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2013
SMOCZY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610-1625
Formy: lp M. m smoczy; ż smocza; n smocze; D. m smoczego; ż smoczą; N. ż smoczą; Ms. ż smoczej
Znaczenia:
»właściwy smokowi«: Komu jeszcze Bóg nie przejrzy śmierci, I z smoczego się żołądka wywierci. SaadiOtwSGul 145. Skárłupá/ łuská/ sczéżuiá krokodylowa. Skárłúpá smocza/ wężowa. Kn 1000. Rapier z Fordymentem złocistym z smoczą głowką. ArchRadziw 1638 78/53. On [Piton] tchnął płomieńmi nieugaszonemi/ Łeb Gorgonámi uwił mu się Smoczy/ Grzywę trząsł wściekłą padálcy sprosnemi/ Pewnieby pewnie/ co się tylko w ciáłá/ zápráwił ludzkie/ ręka mu zádrzáła. TwarSDaf 70-71. Epáminodás ná Swey tarczy odrysował smoczą głowę. WojszOr 135. Biskup [...] pástorałem swoim Czártá w skorze smoczey lezącego uderzy/ y każe mu iść do piekłá/ á onę skorę smoczą ná rynku zpali. StarKaz 377. Bágno, smocze legowisko według báiek gdzie Herkules zábił Hudrę [!] o siedmiu głowach. DanKolaDyk II, 195. BIBLIOTEKA, w ktorey zá Bazyliszka Ceſarza 6. kroć sto tysięcy Xiąg zgorzało. Byłá tam skorá Smocza ná stop 126. długa, ná ktorey Homera Pòéty y Historyka Greckiego złotemi literámi było pisane Pòéma mianowicie Jlias, to iest Woyná. Trojańska. ChmielAteny II 462. Żaden niezáyrzy tey Bestyi [Goliatowi] w oczy, Głos Lwi, uszy przeraża, łeb odstrasza smoczy. DrużZbiór 9. W Bibliotece Carogrodzkiey była kiszka Smocza, na stop 120 długa, na ktorey Wiersze Homera Poety pisane były literami złotemi, według Zonara. ChmielAteny1755 I 599.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: smocza jama: do tego Czasu Zowią to Miesce Smocza iama. HerbOr 336. Tym ja ślę wiersze, ten je czytać będzie, Co dawno chodzi z kusiem po kolędzie, Co nowicyjat odprawił w Lublinie Na Czwartku, co wie, jakie gospodynie w warszawskiej Baszcie, na Mostkach we Lwowie, co za szynk w Smoczej Jamie przy Krakowie. MorszAUtwKuk 310.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM