W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2013
OMACKO przysł.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy: omacko
Znaczenia:
»nic nie widząc; macając rękami w ciemności«: [...] kárbunkuł [...] się świeci iáko wągiel rozżarzony od ogniá/ iákoby zołtáwo trochę/ y kiedy go w nocy omacko ruszy/ tedy blásk z siebie wydáie/ y promienie nakształt ognia [...]. StarKaz 4. [...] pilnuie bies Páná, czy nie ie czy nie piie kiedy w-nocy, pokryiomo, omácko? MłodzKaz III, 48.
Przenośnie: [...] żaden [...] nie siedzi ták omacką ná świecie/ áby nie miał co słyszeć o Chrystusie Pánu/ iáko omacko siedzą/ ábo w ciemnościách żyią ludzie pułnocni Cimmeryi názwáni [...]. StarKaz 344.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz omacek, omacka.
Autorka: RB