W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2019
ROZPRAWIENIE rzecz. n
Słowniki:
SStp, SXVI (hasło kanoniczne), T, SWil, SW notują
Kn, L, SJP nie notują
Formy: lp M. rozprawienie; D. rozprawienia
Znaczenia:
1. »ułożenie się z kimś, przeprowadzenie negocjacji, rozmów, pertraktacji«: Rozprawianie, rozprawienie. 1) Unterhandlung [...] 1) négociation, l'action de traiter, de transiger [...]. T III 1909.
2. »nakazanie, postanowienie, zarządzenie, zorganizowanie«: Rozprawianie, rozprawienie [...] 2) Einrichtung, Anordnung [...] 2) disposition, arrangement. T III 1909.
3. »o wojsku: rozpuszczenie, odprawienie, połączone z wynagrodzeniem, wypłatą żołdu albo rozesłanie, rozmieszczenie, rozlokowanie«: Środka zasię do rozprawienia żołnierza u nas nie masz inszego oprócz publicznych podatków [...]. AktaKrak II/1 200.
4. »rozcieńczenie, rozrobienie, rozpuszczenie czegoś«: Znak dobrego rozprawienia [masy] gdy trochę ochłodszy ztęzeie, i ledwo tykaiącego się palca chwyta. SekrWyj 95.
5. »strawienie pokarmu«: Digestio Trawienie tez rosprawienie [...]. SłowPolŁac 48.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM