W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2019
ABSENCJA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, SW, SJP notują
SStp, Kn, T, L, SWil nie notują
Formy: lp M. absencja; D. absencji // absencjej; B. absencją // absencję; Ms. absencji
Etymologia: <łac. absentia>
Znaczenia:
1. »nieobecność, oddalenie kogo od kogo, czego«: Niesposobnością zdrowia swoję absencyją od tego aktu omówiwszy, dwoje podawał ratowania R. P. sposoby. AktaKrak II/1 175. Pogrzebem się omowisz z Swoiey na Seimiku tamtecznym absentey. OpalKListy 84. Druga moja męka jest tak długa od duszy i serca mego absencja. SobJListy 229. Absencya kardynałow nie ktorych non praejudicat Elekcyi. ChmielAteny II 124.
2. »brak czego«: Kto pilno uważa co są cięmności, nic więcey nie znaiduie, tylko absencyą swiatła. BystrzInfElem R4v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *ABSENT, ABSENTACYJA.
Autor: WM