ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2019
ŻYDOWIN rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610
Formy: lp M. Żydowin; D. Żydowina; C. Żydowinowi; B. uż. żyw. Żydowina; N. Żydowinem; W. Żydowinie; ~ lm M. uż. nosob. Żydowiny
Znaczenia:
»Żyd«: Ná to Piłat rzecze: Izalim ia Zydowin? Cosz mowisz człowiecze? Twoy narod/ y Biskupi twoisz ćię wydáli W me ręce. Coś vczynił! Odpowiádáy dáli: [...]. RożAPam 40. Przystąp się Zydowinie/ przystąp Greku dawny: Przystąp się y ty z nimi Lácinniku sławny. Y wszyscy/ ktorzykolwiek te ięzyki znacie/ Przystępuycie się/ że ten napis przeczytacie. RożAPam 78. Iozeph Zydowin powiáda/ iż máło co przed tym niż Rzymiánie z wielkim woyskiem pod Iezurálem podciągnęli/ y wszystko páństwo Zydowskie/ z miástem z gruntu wywroćili/ widźiána byłá gwiazdá iáko miecz nád miástem wisząca/ y przez cáły rok Kometá ná niebie trwáłá. BemKom 14. Y rzekł do nich: Wy wiecie/ że się nie godzi mężowi Zydowinowi przyłączáć álbo zchadzáć z cudzoziemcem: Lecz mnie Bog ukazał/ żebym żadnego człowieká nie názywał pospolitym álbo nieczystym. BG Dz 10, 28. Jeźliby się zaprzedał tobie brat twoj, Żydowin álbo Żydówka/ a służyłciby przez sześć lat/ tedy siódmego roku wypuścisz go wolno od siebie BG Pwt 15, 12.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
ŻYDOWIN
Znaczenia:
składnik nazwy osobowej hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji: Naydłuższy czas trwania komety był rok, ktora się za swiadectwem Jozefa Zydowina nad Jerozolimą pokazała przed iey zburzeniem. Jnnych duracya dáleko krotsza się liczyła. BystrzInfAstron N 2v. Y Iosephus Zydowin, twierdzi, że Rzymianie, Ieruzalem za Tytusa Cesarza horrende burząc, in Sancto Sanctorum nic nie zastali. ChmielAteny1755 I 116. Zwał się [Flavius Domitianus] y Pallady Synem, słysząc od Iozefa Zydowina, że Kroł Swiata miał się narodzić z Panny, iako Svetonius y Baronius swiadczą Biciem Much w Pokoiu bawił się, za co od Thesaura censurowany: Hostibus Musca, Muscis hostis fuit. ChmielAteny1755 I 469.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM