W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2013
*PANDOWY, *PANDOWNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1676
Formy: lp N. ż pandową // pandowną
Etymologia: <może z łac. pandum, -i 'zastaw'>
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: wina pandowa, pandowna »powodująca konieczność (wniesienia) zastawu (?)«: Plebanowi swemu i inszym sługom kościelnym takse i insze jakiekolwiek powinności zwykłe ochotnie, zupełnie i czasu słusznego powinni będą oddawać pod winą pandowną. WilkGniewKutrz 152. Meszne do kościoła należące według dawnych ustaw [...] każdy oddawać powinien [...] pod winą pandową. SapMWilkKutrz 313. Każdego roku sołtysi przed pospolstwem i zwierzchnością zamkową rachować będą, a jeżeliby się fałsz jaki pokazał, winą pandową karani będa. SapMWilkKutrz 315.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK