ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2019
*POKRZYWIANY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp M. ż pokrzywiana; D. m pokrzywianego
Znaczenia:
»zrobiony a. pochodzący z pokrzywy, będący jej częścią«: Dychawicę i cięszkość tchnienia leczy/ wárzyć kmorzenie wielkiego Kozłku pospolitego trzy łoty/ Lákryvyey świeżey/ Omanowego korzenia po połtorá łotá/ korzenia Pokrzywiánego/ Florenckiego Fiołkowego korzenia/ po łocie/ Fig suchych mięsistych opłokánych czternaście łotow/ Rozynkow mięsistych álbo Cybeb słodkich/ kosteczki álbo iąderká y nich wyiąwszy/ ze cztery łoty/ Anyżu/ Kopru Włoskiego nasienia/ Lepicznikowego korzenia/ álbo wysokiego podbiału po łocie/ Dryakwie Polney/ Izopu suchego/ Rzepiku/ Włosków Matki Bożej/ Weroniki álbo Przetárżnice po poł łotá/ áalbo po gárści. SyrZiel 51. Wodki Piersiom służące we wnątrz [...] Lebiodczana, Biedrzeńcowa, Płucnikowa, Przetacznikowa, Pokrzywiána. VadeMed 258.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM