ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2013
NAŚRÓD przyim.
Warianty fonetyczne: NAŚRÓD, NAŚRZÓD
Słowniki:
SXVI (na śrzód; korpus), L (na śród, na śrzód; pod: śrzod; XVI), SWil (na śródpod: śród), SW (naśród) notują
SStp, Kn, T, SJP nie notują
Formy: naśród // naśrzód
Znaczenia:
1. w odniesieniu do miejsca »pośrodku«: Wziął on [Tryton] trąbę dziuráwą ná szerz zákręconą [...] Trąbę/ ktora skoro w się powietrza nábráłá/ Ná śrzod Morzá po wszytkich stronách záhuczáłá [...]. OvOtwWPrzem 21. Jeden szlachcic zawiski, będąc zgoła łysem, Spuszczał zboże do Gdańska i bawił się flisem. A gdy sroga powstała naśród Wisły trwoga, Wszyscy się wpław gotują. PotFrasz4Kuk I 421-422. Sernik ná vstroniu, álboná srzod podworzá, ná słupách ma bydź postánowiony [...]. HaurEk 23. Sąd ninieyszy, wyrozumiawszy konfesaty Katarzyny Wnisiełczyny o kradziesz, iako sama zeznała, nakazał, aby iey na srod gruntu dano plag 100. KsKrowUl 643. Czytam, że święte pisma Efezyjan chwalą, Kiedy żartowne księgi naśród rynku palą [...]. PotFrasz2Kuk II 248. Nie skończywszy tańca jeszcze [Ezop] nie odprowadza na miejsce: Naśród izby mię odchodzi, aż mię kto inszy odwodzi. StanTrans 16. Już to śmierć w oczy zachodzi, kiedy spięte owe łodzi Na śród Wisły rozcinają, bo je kry mocno ściskają. StanTrans 95-96. Stał Kościoł ná środ Rynku nie z kámiennych ciosow, Nie z drzewá zamorskiego, ále z samych nosow, Ktore kiedyś u Galer, z przedniey miedzi lite, Ozdobą y obroną bywáły przybite [...]. PotPocz 86. Nie śmiał násrzod morza się puszczać kiedy wiatry gwałtownie wiały ná morzu. DanKolaDyk II, 571.
2. w odniesieniu do czasu »pośrodku«: Jahrmarckt fällt auf Mit-Fasten ein/ Jármárk przypáda ná śrzod Postu [...]. ErnHand 527.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz śród, wśród, pośród, wpośród, spośrzód.
Autorka: RB