W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2023
WPOŚRÓD I przyim.
Warianty fonetyczne: WPOŚRÓD, WPOŚRZÓD, WPOJŚRZÓD
Słowniki:
SStp (wpośródpod: pośród), SXVI (wpośrzod), SWil (wpośród), SW (wpośród, wpośrzód), SJP (wpośród, wpośrzód) notują
Kn, T, L nie notują
Formy: wpośród // wpośrzód // wpojśrzód
Znaczenia:
1. w odniesieniu do miejsca »pośrodku, pomiędzy, w otoczeniu kogoś lub czegoś«: W pojśrzód izdebki wybudowane cztery stopnie w kwadrat, suknem czerwonem obite, na nich stołek, wszytek złotem okowany [...]. NiemPam 43. VCzynisz też Płaszcz pod Nárámiennik wszystek z hyácyntu. A náwierzchu w pośrzod jego będzie rozpor: ktory rozpor obwiedziesz brámą plecioną w páncerzowy wzor/ áby się nie rozdzierał. BG Wj 28, 31-32. Alexander Dolpaci Nobilis flerentin[us] Ciuis Varsauien[sis] ktore[go] Nagrobek u S. Jana w Warszawie marmurowy stem napisem A. 1618 w posrzod Koscioła Herbow nie wyryto. TrepNekLib 69. W ten czás przydzie z bąkiem Dudá W opiłego pośrod ludá A gdy w skrzypki zárzępolą Fraszká Orlánd z swą Wiolą. KochProżnLir 191. Kiedy iuz wszyscy Woyskowi, y Radni, Do Pałacu się Krolewscy dworzanie, Iako mozebyc ziadą naygromadni, W posrod nich z więzniem Artaxias stanie [...]. PotSyl 107. Wyspy powstały po to aby od iedney do drugiey części ziemi Zegluiący mieli w pośrod morża po drodze iak publiczne austerye Insuły. BystrzInfGeogr B3v. W pośrod delicyi, ktore miłość kryie, W swoich komorkach, z ktoremi się cacka, Y ktorym ADOLF, Kordyałem żyie, Kiedy go spyta, Bogini z nienácka, Powiedz kochány XIĄZĘ twoie zdánie, Ják dáwne ze mną trzymasz Pánowanie. DrużZbiór 69.
2. w odniesieniu do czasu »pośrodku, w czasie trwania czegoś«: [...] iezeli mi zli Nieprzyiaciele Ludgierda wzięli, tedy y iá z tego Muru wyskoczę, y poydę do niego Poydę przez miecze, przez groty, przez ognie, Y wposrzod nocy do swoiey pochodznie. OblJasGór 62. Kiedy by się ta liga [hanzeatycka] własnie wszczeła wiedzieć nie mozna, niektorzy są tego zdania Ze wkrotce przed interregnum Za czasow Fryderyka Cesarza; Drudzy piszą Ze w posrzod interregni około Roku 1260. IntrHist 227.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz śród, wśród, naśród, pośród, spośrzód.
Autorka: RBZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2023
WPOŚRÓD II przysł.
Warianty fonetyczne: WPOŚRÓD, WPOJŚRZÓD
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1643
Formy: wpośród // wpojśrzód
Znaczenia:
w odniesieniu do miejsca »pośrodku«: Widzę przy boku kaplicę, Wzwyż malowaną tablicę; Wpojśrzód krata przeźroczysta W ołtarzu jest, pozłocista [...]. JarzGośc 49. Miejskie folwarki nagórze, Szpitalny swe role orze. Tak się rozciągnęły w dłużą, Przy samej wsi wolnie płużą. Wpośród mieszkają Kamieńscy, Od Ujazdowa Skurczyńscy [...]. JarzGośc 77. Ta kuchnia wymurowana z cegły; w poszród piec piekarniany dobry, komin pod dach wywiedziony, gliną wylepiony, na wierzchu cegłami murowany. InwKal I 525.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB


WPOŚRÓD I patrz WPOJŚRZÓD


WPOŚRÓD II patrz WPOJŚRZÓD


WPOŚRÓD I patrz WPOJŚRZÓD


WPOŚRÓD II patrz WPOJŚRZÓD


WPOŚRZÓD patrz WPOJŚRZÓD