ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2013
SPOŚRZÓD przyim.
Warianty fonetyczne: SPOŚRZÓD, SPOJŚRZÓD
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606-1608
Formy: spośrzód // spojśrzód
Znaczenia:
»ze środka, spomiędzy kogoś lub czegoś«: Nas, którzyśmy nad tych daleko więcej na karanie Jemu zadziełali, w taką opiekę [...] wziął i z pojśrzód ognia pałającego wyrwał? NiemPam 256. Y mowił PAN do was z pośrzod ogniá: głos słow słyszeliście/ áleście podobieństwá żadnego nie widzieli/ oprocz głosu. BG Pwt 4, 12. Y uczynili ták Synowie Izráelscy/ jáko rozkazał Jozue/ y wzięli dwánaście kámieni/ z pośrzod Jordanu/ jáko mowił PAN do Jozuego/ według liczby pokolenia Synow Izráelskich [...]. BG Joz 4, 8. Y odłączysz Lewity z posrzod Synow Izráelskich/ y będą mojimi Lewitowie. BG Lb 8, 14. Wnidź między koła pod Cherubiny/ á nápełń ręce swe węglem ognistym z pośrzod Cherubinow/ y rozrzuć po mieście. BG Ez 10, 2. [...] ukámionują ją ludzie miástá onego/ y umrze: bo uczyniłá háńbę w Izráelu/ popełniwszy nierząd w domu Ojcá swego: ták odejmiesz złe z pośrzod siebie. BG Pwt 22, 21. Przy nich [źródłach] mieszka ptástwo niebieskie/ á z pośrzod gáłązek głos wydaje. BG Ps 104, 12. Zdarzeło sie ze te[go] Foxa z posrzod siebie podali [duchowni] [...] ktory zas bel został Archidiacone[m] Crac[owskim]. TrepNekLib 86. Ani tamquam diversam albo więc adversam Dla czego Plebanie koscioły klasztory Fundowac Zakonnikow tu z posrzod nas przeniesc Z większym niz tu pozytkiem z wiekszym zbudowaniem [...]. OpalKSat 121. [Marynarz] z Niemcami dalej konferował O nabożeństwie i sam wprzód galanta Spojśrzód gromady obrał predykanta [...]. BorzNaw 46. Serce! wiesz kogo z pojśrzód innych wiela Doznałoś sobie zawsze przyjaciela? BorzNaw 160. Oycowie z Gory, Brátá názwánego, Iáráczewskiego, tákze Tomickiego, Dwoch Księzy, Spoysrzod siebie wypráwili I od klásztoru, to im polecili. OblJasGór 12. Nieprzyiaciel wchodzi do nas dopieroż zpośrzod krolestwa nikt go niewypędza, roskłada się po stanowiskach, podatki nakazuie, wsie pustoszy y pali [...]. LeszczStGłos 8.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz śród, wśród, naśród, pośród, wpośród.
Autorka: RB