W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2013
PANEK rzecz. m
Słowniki:
SStp, Knpod: Pan sobie, SJP notują
SXVI, T (- ), L, SWil, SW nie notują
Formy: lp M. panek; C. pankowi; B. uż. żyw. panka; ~ lm M. uż. osob. pankowie; D. panków; Ms. pankach
Znaczenia:
»młody pan, nowicjusz?«: Pan sobié.Dominus rerum suarum [...] Pánék. Kn 665. Oprocz A[nn]o 1624 Pankowi p[ro]curatorkowi w Xziezu pod Rokami po S. Tróycy beło zganiono, ze divis[us] beł in frusta, zas zas Brzczynskiego Trybunalskie[go] A[nno] 1623 Jezyk wywleczono ana szubienicy przybito, głowe ucieto a psia przyprawiono. TrepNekLib 6. Otych Pankach pod P Szersze opisanie iest? TrepNekLib 47. Bodayby nie było spokoynieysze Imperium Romanum, gdyby [...] stan slachecki/ z Boiarstwá/ y z Manstwa dzidzicznego/ tym Pánkom [...] wydarto. GrodzPrzes B4v-C1. Wiedział dobrze obyczay dworu Boskiego/ kędy do stołu nie siadáią/ aż pierwey vmywszy się/ iáko też y przy dworách v tych ziemskich pánkow czynią. StarKaz II, 157. Podobno to pioro trzebá náláć? boć czásem ci Pánkowie od piora, od pisania rádzi przylewáią, Calamus vacuus est, wmieści się i to i owo w pioro, byleś tylko potknął. MłodzKaz II, 466. W ktorym Dekrecie nie była y wzmianka Octawiusza, tak nim zaraz wzgardzą Iakby Autona przerobili w Panka A owi go tym ieszcze bardziey ztwardzą. ChrośKon 132. HOMME [...] Novus homo [...] Człowiek nowy nowy Szlachcic nowy Panek Nospanek. DasHünDict II, 126.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Co głowá to rozum. Co Pánek to dzbánek. RysProv II, 2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK