W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2013
PANEW rzecz. ż
Słowniki:
SStp, Kn, T, SJP notują
SXVI, L, SWil, SW nie notują
Formy: lp M. panew; D. panwie // panwi; B. panew; Ms. panwi; ~ lm M. panwie; B. panwie; Ms. panwiach
Znaczenia:
»okrągłe naczynie - kociołek, miska, patelnia«: W wodzie wárzyć do zmięknienia, potym ná panwi przydawszy prochy przerzeczone, w wodzie stołowey smażyć. SyrZiel 390. Iąderká [skoczka] wyłupić z szupinek/ v utłuc/ á ná pátelli/ ábo ná panwi przygrzewáć. SyrZiel 1496. Uczeł się we Lwowie circa 1626 i że ociec jego z nim połatywał kotły i pąnwie, on od połatywania nazwał się Połatyński TrepNekLibDworz 414. Raki [...] wykipiały z garnka snadź kucharz był gdzieś odszedł, gdy w brytfanie wrzały, Powyłaziwszy z panwie, do lasa bieżały. MorszHSumSok 165. Patella Misa, Panew, Fanna. SłowPolŁac 100. Browar [...] Panew miedziana, obeczek 7, dobre. Kadzie 3, dwie poprawy potrzebują. InwPuck 74. Kotły i kociełki szorował, Lebete olla, Panwie, garki pomywał. MłodzKaz I, 421. Włoż to wszytko [mięso] w rynkę/ albo w piękną Panew. CzerComp 40. Porwawszy sie z namiotku, poruczyło [słońce] godzinąm Frycigiernom swoim Domowym, áby we czterech panwiách gotowały potráwy. AndPiekBoh 37. WEś Wáysztynu y Soli rowne części, włoż do worká, grzey ná Panwi. CompMed 76. Weś Terpentyny Weneckiey [...] włoż do panwi, álbo kociełká [...] naley wody w kociełek, podpal żeby woda wrzáłá. CompMed 685-686. Panew, panewka, eine Pfanne. BierSłowa 121.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK