ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2013
NAPRZECIW I przyim.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1627
Formy: naprzeciw
Znaczenia:
1. »na wprost kogoś lub czegoś«: Naprzeciw tey Izby Psiarnia Nowa na Pokoiowe Charty z ławami wesrzodku. ArchRadziw 1638 184, 1. [...] w pięknym szyku Zołnierz stanął Smiały Kędykolwiek Wilia bystrym płynie skokiem Naprzeciw Krzyzakowi [...]. DrobOpow 97.
2. »w czyimś kierunku«: Malusienkie dziateczki gdy to posłyszały Naprzeciw Panu swemu z palmy wybiezały [...]. KodKon 45. Duński Poseł [...] wybrał się w drogę do Holsátiey/ aby snadź nie przyszło mu ná przeciw iemu [grafowi Kenigsmark] iecháć. MerkPol 201. Bo gdy się dowiedzieli ze sami hersztowie poszli naprzeciw Krolowi na ten czas Wiszniowiecki z Dymitrem Synem swoim y z Ostrorogiem chcieli się przebrać na pomoc Królowi. HistBun 15v. [...] Konstántynopolitáni, ktorzy byli przeciwni Maurycyuszowi, pośli ná przeciw Foce, y z wielką czcią go przyięli [...]. TylkStrom 122.
3. »przeciwko«: Trzęci árgument Plebański ná przeciw szkołom Jezuickim w Krákowie iest/ że się mu sposob náuczánia ludzi młodych/ ktory Jezuici we swych szkołách záchowywáią/ niepodoba [...]. SzemGrat 24-25. Od wszelkiego obronić możemy się iákimżkolwiek zástępem nieprzyiacielá/ ná przeciw śmierci muru nie mamy [...]. KalCuda 189. [...] ieden Zołnierz Poimany z strazy nieprzyiacielski dobrze posłuzeł na przeciw Murawcom [...]. HerbOr 81. [Rozula] wtenczas ciernia dobyła zaiadszy się okrutnie na Melitina y chcąc się szłusznie nad nim nieszczyrosci zemscic y nie mając nad ten lepszego sposobu, starca zieżyła na przeciw niemu szkalując go ze nie ma od niego pokoiu [...]. HistŚwież 423.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka:ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2013
NAPRZECIW II przysł.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1627
Formy: naprzeciw
Znaczenia:
1. »na wprost kogoś lub czegoś«: Podzmyz na przeciw gdzie ono on sied[z]i Człek stary zaz nąm [...] w przygodzie wygodzi [...]. KodKon 114.
2. »w czyimś kierunku«: Dnia dwunastego sierpnia Turcy wgłąb kopali Ziemię daley y nasi naprzeciw rzezali, Motykami toz mieysce [...]. DrobOpow 30.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: