Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2019
WYRZNIENIE rzecz. n
Słowniki:
SXVI, Kn, T, SW notują
SStp, L, SWil, SJP nie notują
Formy: lp M. wyrznienie
Znaczenia:
1. »usunięcie czegoś za pomocą cięcia, wykrojenie, wycięcie, odcięcie«: Wyrznięnie/ [...] Excisio linguae [...] Frustum excisum. Kn 1332. Wyrznienie/ Exsectio, excisio. iszpiowimas. SzyrDict 505. Wyrznięcie, Wyrznienie, conf. Wyrzyna[nie]. das Herausschneiden. découpement; l'action de lever une partie de milieu d une chose avec un couteau. T III 2731.
2. »zagłębienie, szczelina powstałe w miejscu, gdzie coś wycięto, wykrojono«: Wyrznięnie/ Exsectio fundi in armario. [...]. Kn 1332.
3. »to, co zostało odcięte, kawałek czegoś«: Wyrznięnie/ [...] Frustum excisum. Kn 1332.
4. »zburzenie, zniszczenie«: Wyrznięnie/ [...] excisio tectorum [...] (sed hoc translatum est: redde, Obálęnie domu [...]. Kn 1332.
Znaczenia niepewne:
1, 2, 3 a. 4: Wycięcie/ vide. Wyrznięnie. Kn 1299 [1307]. Wyrzynánie/ v. Wyrznięnie. Kn 1332.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz WYRZNIĘCIE.
Autor: WM