W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2013
*PANOSZ, PANOSZA rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy: lp M. panosza; D. panoszej; C. panoszej; B. uż. nżyw. panosz; N. panoszą
Znaczenia:
»rycerz nieszlachcic pełniący funkcje pomocnicze, służebne; bycie takim rycerzem«: Poki są w nizkim pierzu/ dziwne w nich prostoty: iáko dopádną pánoszey/ dziwnie okrutni. BirkNiedz 602. Bywa więc w tych oczách odmiáná: iVko cię oczy podniosą/ ták cię zrzucą z siebie; bo iáko prochu/ ták y pánoszey żadney długo cierpieć nie mogę. BirkOboz 83. Tę niewolą opuść/ tráfisz ná inną/ gdy własnym pássyom twoim służyć będziesz [marg.] Niewola bezecna. ktorych pánosza y w nocy y w dzień/ ciemiężyć cię będzie. BirkOboz 85-86. Abo pánámi, ábo chidzinami będą: Pánosza ich nie trwáła, vbostwo dłuzsze, y to ich wygania y zá gránica, bo nie moga iuz więcey znieść Oyczyzny, ktora ich iáko háńbę swoię, obecnością swoią trapi. BirkOboz D. Złupiliście wniwecz kościoły święte/ ktorem ia budował dla vbogich moich Kápłanow y Zakonnikow/ y złoto y srebro dáne ná chwałę moię/ y ná wyżywienie vbogich sług moich/ oddáliście zbytkowi y pánoszey zołnierskiey y Heretyckiey. BirkNagr 50. Tak, gdy cię w panosz weźmie animusz, twe one Cnót i pięknych przymiotów winogrady wonne Jednym zamachem skazi, a gdzie tylko wleci, Twe i przodków twych dzieła szkaradnie poszpeci. NiebAnBad 262. Niepoprawne zródło .
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK