W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2015
ABSENTOWAĆ SIĘ czas. dk/ndk
Słowniki:
SXVI, SW, SJP notują
SStp, Kn, T, L, SWil nie notują
Formy: bezok. absentować się; ~ cz. przy. pr./cz. ter. lp 1. os. absentuję się; 3. os. absentuje się; ~ cz. prze. lp m 1. os. absentowałem się; 3. os. absentował się; lm mos 3. os. absentowali się; ~ tr. rozk. lp 2. os. absentuj się; ~ im. wsp. absentując się; ~ im. uprz. absentowawszy się
Etymologia: <łac. absentare>
Znaczenia:
1. »być nieobecnym tam, gdzie się być powinno; oddalać/oddalić się samowolnie«:
Rekcja: od czego
Generał dla tego po[no] zostac chce deputatem, aby eo praetextu absentował się od tego seimiku seimowego. OpalKListy 245. Instabunt tedy PP. Posłowie, aby Magister artileriae dałł rationes dlia czego się absentuie od Woyska. DekrŻmud 158v. Od tych obudwu zjazdów umyślnie absentowałem się. AktaKrak III 130. Taka była dyscyplina w naszey dywizyiey, że Panie zachoway absentowac się długo od Chorągwie Towarzyszowi. PasPam 81. Panowie Pułkownicy Rotmistrze y insi Officyerowie Aby się od Pułkow y Chorągwi swoich sine Legali Impedimento [bez prawnie uzasadnionej przeszkody] nie absentowali. PasPam 218v. IchmcPP Marszałek y Vice Marszałek absentowawszy się od Sądu ziechali o mil osm za Lublin na rozgraniczenie. ChrośListy VIII. Towarzysz bez wiedzy swego Pułkownika nie ma się od Chorągwi absentować. BystrzInfStat N2v.
2. »uchylać/uchylić się«:
Rekcja: od czego
Trzeci rok blisko dochodzi, absentuiąc się od Biskupstwa mego, dla przytomney zawsze I. K. M. usługi, dla spraw publicznych. PisMów II 125. Proszę uniżenie Wm. M. M. Pana/ abyś się od tey sprawy [...] absentować nie raczył. DobrPol II, 63.
3. »zwalniać/zwolnić się legalnie od jakiegoś obowiązku, ze służby«:
Rekcja: od czego
Roskazała mi Bracia Sobie słuzyc OBrawszy za deputata [...] tomsię yna ten Czas odWoyska absentował naCały Rok. PoczOdlPam 75. ROTMISTRZE [...] chyba za konsensem Hetmanów absentować się mogą. ŁubHist 211.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM