W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2014
PAPIERNICZY przym.
Słowniki:
SXVI, SW, SJP notują
SStp, Kn, T, L, SWil nie notują
Formy: lp M. m papierniczy; ż papiernicza; n papiernicze
Znaczenia:
»odnoszący się do miejsca lub narzędzi służących do wyrobu papieru«: Prasa papierniczá drukárska/ etc. Praelum. SzyrDict 343. BOUTIQUE [...] SKLEP Kram iátka rzemieślnikow: iáko [...] Jatka Szewska. Warsztat Ciesielski. Cyrulicki Dom [...] Aptekarski Sklep. Papierniczy gdzie papier robią. DanKolaDyk I, 224. MOULINS [...] Moulin á papier [...] Młyn Papierniczy Papiernia. DanKolaDyk II, 283. PAPIERNICTWO rzemiosło papiernicze. DanKolaDyk II, 327.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK