W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2014
PAPIERNIK rzecz. m
Warianty fonetyczne: PAPIERNIK, PAPIRNIK
Słowniki:
SXVI, Kn notują
SStp, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: lp M. papiernik // papirnik
Znaczenia:
»rzemieślnik wytwarzający papier a. sprzedający go«: Pápiernik/ co pápier robi. Kn 668. Ten papiernik iak umarł; zostało trzech Synow iego. TrepNekLib 49v. Papiernia/ Officina chartacca. Popierinie. Papiernik/ Chartatius. SzyrDict 284. Papiernik co przedaie/ Chartoprates, ae n papyropola, ae m. SzyrDict 284. Papirnik/ (fr. Papetier)Poprawiacz/ (fr. Correcteur) Záklinacz czártá (fr. Exorciste). PolPar 141 Po. Działo się w papierni na Promniku przy Krakowie [...] Wolffgangus Szrekinger, papiernik Promniczki. KsKrowUl I, 638. Papiernik/ der Papiermacher. MalczZebr 27. PAPIERNIK co papier robi [...] PAPIERNIK ten co handluie kupczy papierem. DanKolaDyk II, 327.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PAPIERNIK
Znaczenia:
nazwa osobowa hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji: Czarnecki nazwałsię woyciech syn Jana Papiernika. TrepNekLib 49v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK