W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2014
RADOSNY przym.
Warianty fonetyczne: RADOSNY, RADOŚNY
Słowniki:
SStp (radostny), SXVI (radosny, radośny, radostny), Kn (radosny), T (radośny), L (radosny, radośny; XVII-XVIII), SWil (radośny), SW (radosny, radośny, radostny), SJP (radosny, radośny) notują
Formy: st. równy lp M. m radosny // radośny; ż radosna; D. m radosnego; n radosnego // radośnego; B. m nżyw radosny; ż radosną; N. ż radosną; Ms. m radosnym; lm M. nmos radosne; D. radosnych; ~ st. wyższy lp B. ż radośniejszą
Znaczenia:
»wesoły, zadowolony, wywołujący radość«: Oblubienicá pátrząc w tych Cor kárę/ Co przekłádáły nád Krolá swą márę/ Iednomyślną chęc cicho Pánu skłánia/ W tym wzruszą Cnoty radosnego gránia/W Arfę Niebieską/ w lutnię słodkobrzmiacą/ Pieśn wdzięcznolubą/ Krolá ziáwiáiącą. JurkPieś E4. Iuż go y lud rycerski szykowáną rotą Otacza/ iuż prowádzi z rádosną ochotą/ Ná gránicách/ iuż wszędy miástá zamki bierze/ Iuż się mu lud poddaie/ czcąc go w dziwney mierze. JurkHymDym A4v. Przystawowie się uśmiechają, patrząc na chęć naszę, a naszy tym przy więtszej nadziei, rozumiejąc, że co radośnego. NiemPam 195. Radośniejsząbyś nam był nowinę powiedział, żeć nas kazano na rubież (to jest na granicę) odprowadzić, ale iż być nie może, prosiem cię, opowiedz tę nędzę Hasudarowi, ktorą tu cierpiem, a mów mu, niechaj się tak z nami nie obchodzi, ludźmi niewinnemi, za przymierzem i upewnieniem o przyjaźni ułowionemi. NiemPam 232. Wésoły/ (actiuè) wéséle czyniący/ rádosny/ vwéséláiący. Kn 1236. Abym ćię błogosłáwił zá żywotá mego, á w Imieniu twojim ábym podnosił ręce moje. Jáko tłustośćią y sádłem byłáby tu násycona duszá mojá/ á rádosnym warg śpiewániem wychwaláłyby ćię ustá moje. BG Ps 63, 5-6. Czego więcey potrzebá było/ tylko áby między Pánnámi wiodłá chor wesoły/ między Anyołámi świętemi kánzon rádosny: [...]. OkolNiebo 8. Y vmiráłá vśmiecháiąc się/ ták iż po śmierci zdáły się vstá iey iáko wesołe y radosne. OkolNiebo 65. [...]rádosną smierc y dokonczenie zycia przy sławie Na potomne czasy oddaie. HerbOr 477. Nie darmo tedy pierwsze prędkie zakochania, Wszytkie chęci gorące i upodobania, Wszytkie pożądające i lubieżne siły W sercu moim radosnym gniazdo założyły. ZimBSiel 136. Tu z radosnych i z pogodney twarzy Pana swoiego barwę na się biorących poddanych iednogłośne vivat. PisMów II 208. Niechayze Pan on Wszechmocny/ Ktorego pomoc Káżdemu gotowa/ Wm. tákże szczesliwego/ rádosnego/ zdrowego uzycża Nowego Roku/ y to moje wzájemne z łaski swey naymiłościwszey wysłyszy Votum. DobrPol I, 178. Mátká rádosna gdy tego postrzegłá/ Tudźiesz po drugich [synów] do gmna pobiegłá. ChrośLam A3v. Radośny, wesoły. frölich, freudig. joieux, gai. T III 1824.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA