W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2014
ŁUPIEŻNY przym.
Warianty fonetyczne: ŁUPIEŻNY, *ŁUPIEZNY
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. m łupieżny; D. ż łupieznej; lm D. łupieżnych
Znaczenia:
1. »skłonny do grabieży, rabunku, wyzysku, uprawiający grabież, rabunek, wyzysk«: Łupieżny/ Praedatorius, classis praedatoria [...]. Kn 374. Lupieżny/ Praedatorius. Draskus/ płeszus/ łupus. SzyrDict 159. Kaszy wzięli zołnierze, parę wołow y inne szkody poczynili, y była tu cała chorągiew raytariey drapiezney y łupiezney Dzierzbickiego, stanąwszy w Paczułtowicach w Sobotę Wielkanocną rano, a w Poniedziałek dopiero wyi[a]chali, o czym protestacya w grodzie Krakowskim 1659 post Pascha, na trzysta złotych poprzysięzone szkody. SprawyCzerUl II, 388. Łupieżny okręt, Vaisseaux de pirates [...]. KulUszDyk 67. Łupieżny. Raub-, de voleur, de pilleur. łupieżny okręt. Raub-Schiff. vaisseau des pirates; un navire des corsaires. T III 767.
2. »będący rezultatem grabieży, rabunku, wyzysku«: Po konfederacyjej z łupieżnych pięni[ę]dzy kupieł wieś Połajowice, od Miechowa mila; ślachcicem zwał się. TrepNekLibDworz 306.
3. »o zwierzęciu: drapieżny«: Das Crocodil/ ein ungeheures und räuberisches Thier des Flusses Nilus. Krokodyl/ okrutny y Łupieżny zwierz Rzeki Nilus. KomDobrOrb 75.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM