Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2019
ŁAMACZ rzecz. m
Warianty fonetyczne: ŁAMACZ, *ŁOMACZ
Słowniki:
SStp (łamacz), SXVI (łamacz), Kn (łamacz), L (łamacz; bez cyt.), SWil (łomacz), SW (łamacz, łomacz; łomacz w in. zn.), SJP (łamacz) notują
T nie notują
Formy: lp M. łamacz; ~ lm M. łomacze
Znaczenia:
»ten, kto coś łamie«: [...] Fractor ferularum [...] Szkodnik rózg/ nam psowácz/ łamácz dura sunt. Kn 1115. Nam aliquando loquebantur Christo blanaè á tu gás ná owych co owo kożdęmu mowią, áby go ná Seymie, ná ziezdzie złudzili, moy bráciszku, moy kochánku, nád-łománe słowo, nie trudno usłyszeć ieszcze nádłomáńsze nazwisko moy brácisieńku, moy kocháneczku, pomyślcie sobie, ieżeli was ci słow łomácze, á wielu, nie oszukáli! MłodzKaz I, 142.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *ŁOMICIEL.
Autor: WM