Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2019
ŁOMNY przym.
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. m łomny; B. m nżyw łomny; ż łomną; N. n łomnym; lm B. nmos łomne
Znaczenia:
»łatwo ulegający złamaniu, łamliwy; kruchy «: Poniżej smętnej góry, na stronie, gdzie w równi leży nad miastem błonie, gdzie i gaj wonnym owocem płodny, i gęsty stanął parkan ogrodny, tamże też swój sad Józef na czoło rumioną cegłą obtoczył wkoło. A w nim, jako człek na swą śmierć pomny, żelazem kamień wydrożył łomny, gotując tamże grób sobie nowy, co by był próżen umarłej głowy. MiasKZbiór 100. Toć nie umarł GAJEWSKI, ale odtąd żywy na młódź woła sarmacką: "Tymże tropem i wy kuście się o poczciwą sławę nie na bruku, ale bądź gdzie poganin strzały miece z łuku, bądź gdzie łomne kopije o swobodę kruszą abo jeśli wydartych do zamków was ruszą. MiasKZbiór 313-314. Łomisty/ łomny. Fragilis [...] fragilis glacies [...]. Kn 368. Właśnie jak łomną ziemię pługiem rozsypują, Tak się me utrapione kości rozsypują Strachem śmierci okrutnej, a słusznie, bom krzywy, Choć się wiercę, choć padam, nie miałbym być żywy. ArciszLamBar I 386. A naprzod iego pieśnią prawie zadumiáne Rożne ptástwá/ z wężámi źwierzęce gromády/ Orpheyskich widokow dánk rozbiły Maenády. Zkąd viuszywszy ręce/ do Orphea skoczą: Zlátuiac się iák ptacy/ gdy sowę w dzień zoczą: Lub iák/ gdy ná Teatrum z obu stron wárownym Psom ná łup/ w ránym piasku/ padł ieleń gwałtownym. Doieżdżáią proroká/ rzucáią zielone Tyrsy/ ná vpominki ináksze zrządzone. Te skibámi/ te łomnym gáłęziem nań párzą/ Owe kámieniem: iádom oręża się dárzą. OvŻebrMet 268. Lomisty/ łomny/ Fragilis, Traszkus/ łaużus/ lużtus. SzyrDict 155. Łomisty. Łomny. zerbrechlich. fragile, aisé à casser; rouvrain; friable. łomisty, kruchy kruszec. zerbrechliches Metal. un sec métail. T III 754.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ŁOMISTY.
Autor: WM