Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2019
*ŁOMOTAĆ czas. ndk
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI, XVII bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: cz. ter. lp 1. os. łomocę; 3. os. łomoce; ~ cz. prze. lp m 3. os. łomotał
Znaczenia:
»czynić lub wydawać odgłos łamania czegoś, łoskot, trzask, huk«: Łomocę [...] Do sonitu magno stragem [...] Fragorem dant frondes [...]. Kn 368. Łomoce [!], [łomo]ce, [łomo]tał. krachen, knallen vom Bruch. craquer, craqueter, faire crac en se rompant. T III 754.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM