W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2020
PAPINEKrzecz m, *PAPINKArzecz m albo ż
Słowniki:
SXVI (papinek), Kn (papinki), T (papinki), L (papinek, papinki; XVII, XVIII), SWil (papinek), SW (papinek, papinka), SJP (papinek, papinka) notują
SStp nie notują
Formy: lp M. m papinek; D. m papinku; N. m papinkiem; ~ lm M. m uż. osob. papinkowie; m albo ż uż. nosob. papinki; D. m papinków; B. m albo ż uż. nosob. papinki; N. m albo ż papinkami; Ms. m albo ż papinkach
Znaczenia:
1. »przysmak (deser) o konsystencji papki«: Dziatkom máłym gryzawki y morzyská w żywotku vśmierza/ dáiąc iey [wódki ostróżkowej] [...] z pápinkiem ieść/ ábo iey do kászki przylewáiąc. SyrZiel 444. Gryzawki máłym dziatkom vkłáda [wódka ze stoziarnu] [...] tákże do pápinku ich przylewáiąc. SyrZiel 731. Dzieciom dycháwiczny[m] [...] bywa po łyżce [...] trunkiem dawána [wódka ze stoziarnu]. Tákże do kászek y papinkow ich przylewánia. SyrZiel 731. Wziąć świeżozielonych listeczkow koszysczká gárści cztery/ y co nalepiey vtłuc/ ábo w donicy vwiercieć/ że będzie iáko pápinek ábo kászá. SyrZiel 852. Tey mączki dziéciom w powiciu/ tákże y stárym do pokármu/ ták w wodzie/ iáko w mleku vżywáią/ ktorą pápinkiem zowią. SyrZiel 954. Pápinki/ Tenuis [et] delicatus cibus, quales sunt Márcépany/ Androty [...] vide Łakoci. Kn 669. Ba czasem y nauczy y sięgac iuz pocunie Gdzie nietrzeba tymczasem papinkami karmią Vchoway Boze inszey potrawy dziecieciu Tylko co sie na [-]ątko terminowac zwykło Jako Gołąbiątko Kurczcątko cielątko. OpalKListy 3-3v. SąmKrol iadł naSrebrze WSzyscy insi naCynie, V Waz naszych Starych O wyniosłosc niedbali ani o papinki Naiadł sie z gliny potraw z kąd brał moc y siłę. OpalKSat K 23.
2.przen. »ktoś o wątłej budowie ciała, chuderlak, chuchro«: Co mi [...] po tych delikacikách, po tych pápinkách; robotnych mnie potrzebá, nie leńkow, prácowitych, nie wczásownikow. MłodzKaz I, 277. Mowcie co chcecie, owi Papinkowie nie pobiią się oni silnie, ále kto młocić by mogł i zboże, silniey i nieprzyiaciela młocić będzie. MłodzKaz II, 344.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK