W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2014
PAPROĆ rzecz. ż
Warianty fonetyczne: PAPROĆ, PAPROCZ
Słowniki:
notują
Formy: lp M. paproć // paprocz; D. paproci; C. paproci; B. paproć; N. paprociem // paprocią; ~ lm N. paprociami
Znaczenia:
»roślina«: Filix, Osmunda, Quema mas: faemina Dryoptens sive Filicula. hujus [et] Synonima sunt Pteris, Pterium, Polypodium [...] Paprocz/ Samica y Samiec Paprocz. GuldOn 8. Kiedy Wroble w Gołębincu wygryzaiam gołembie tedy Paprociem kadzic około gołembinca przydam precz. GrodzMisc 52b. Na pluskwy Paprociąm kurzyc w Izbie y zamknąc pozdychaiam. GrodzMisc 159a. Paproć/ Filix, f. Papartis. SzyrDict 284. Dzięgielu, Wrotyczy, Páproci wielkiey co w lesie rośnie korzonek, ieden álbo ze trzy, to wszystko wpiecu ususzyć piekárskim. HaurEk 31. Weźmi [...] Korzenia Paproci [...] Łot 1. Ziela Matki Bożey włoskiey, alias Capilli Veneris herba [...] Szczyptę iednę. BeimJelMed 558. Polipodium, Páproć dębowa [regestr ziół]. CompMed 27. Item weźmi korzenia Páproci. Pieciornikowego Wężownikowego, káżdego po trzy cwierci łotá. PromMed 23. Weźmi [...] Páproci kwitnącey/ ábo strusiego piora/ Osmundam zowią Lácinnicy [...] Bázánowcu po pułtory garści. SyrZiel 270. To ziele ma zapách Paproci. SyrZiel 694. Páprotnik kłosáty [...] ZIołko iest do sámcá Páproci podobne. SyrZiel 1456. DWoiá iest Páproć/ Sámiec/ którą zową poprostu Páprocią. Druga/ którey przydáią/ Sámicá páproć. SyrZiel 1522. Kędy obsadzi páproć trzcinámi/ tám páproć wyginie. SyrZiel 1523. A kędy tákże obsádzi trzcinę páprociámi wkoło/ tám tákże trzcina wyginie. SyrZiel 1523. W pospolitości do wnętrznego używánia ná glisty, rzeczy te są náyosobliwsze [...] Mirá, Agáryk, korzenie Páproci Sámicá. VadeMed 91.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK