W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2014
PAPRZYSKO rzecz. n
Słowniki:
L (XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp (nie ), SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp Ms. paprzysku; ~ lm C. paprzyskom; B. paprzyska
Znaczenia:
1. »piaszczyste miejsce, gdzie kury grzebią w poszukiwaniu pokarmu«: Skoro się Polacy w dzień pokrzepią trzeci, Omyliła zawzięta bisurmanów buta: Zaklwał orzeł na jego paprzysku koguta. PotFrasz1Kuk II 390.
2.przen. »strup (na głowie), miejsce zmienione chorobowo, prowokujące drapanie«: Strupy ná głowie. Párchy. Tákże Páprzyská y Łupieże wychędaża, wárząc go, á tą wodą głowę przemywáiąc. SyrZiel 347. Lupieże/ Páprzyská/ y wszeláką ostrość w głowie/ spędza Rutá z háłunem dobrze vtárta. SyrZiel 533. Páprzyská y łupieze ná głowie [leczy korzeń lilii] [marg.] Páprzyskom Lupieżom. SyrZiel 578 marg.. Páprzyská y otrębiny ná głowie wychędażáią [otręby]. SyrZiel 996.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK