W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2014
UGADZAĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
SXVI (hasło kanoniczne), Kn notują
SStp, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: bezok. się ugadzać; ~ cz. ter. lp 1. os. ugadzam się; 3. os. ugadza się; ~ cz. prze. lp m 2. os. -ś się ugadzał; ~ cz. przy. złoż. lp ż 3. os. się będzie ugadzała; ~ tr. rozk. lm 1. os. się ugadzajmy
Znaczenia:
»dochodzić do pojednania, porozumienia, zakończenia sporu; umawiać się z kimś co do czegoś, ustalać coś«:
Rekcja: z kim
Ugadzam się z-kięm/ vide Umáwiam się z-kięm/ et Pogadzam się. Kn 1182. Zgołą starac się bendziemy iakoby się WMci wygodziło. Co samo sit incitamento abys się WM Mp. Lada iako ztym Firleiem nie ugadzał. OpalKListy 136. Ták się powiáda z rożnionymi sąsiády y bliźnimi nászymi vgadzaymy/ gdy się nam tráfi między sobą poswárzyć/ áby to iednánie násze/ y Pánu Bogu było miłe/ y ludzio[m] się podobáło/ gdy odtąd w zgodzie y miłości nierozerwáney żyć będziem z sobą. StarKaz II, 131. A ieśliże prosty człowiek z poyśrzodká ludu pospolitego grzeszy śmiertelnie/ y tráci łáskę Bożą/ fałsz y kłamstwo z vst swoich wypuszczáiąc/ á coż dopiero Przełożony sędzia y Kaznodzieiá káżdy/ od ktorych lud wszytek prawdy/ cnoty/ náuki/ y spráwiedliwości oczekiwa: y zá ich powieścią ábo powodem ná drogęzbáwienną/ ábo zátrácenia idzie: ich wyrokiem miárkuie sprawy swoie/ ich zdániem ugadza się z bliźnimi swoiemi ktorym co záwinił/ y ná ich dekretách wszytkie kłopoty swoie záwiera. StarKaz II, 549. Odpowiedział na tho Ięndrzey Kus, iz on posiał wszystek nawoz; wydał dekret urząd, aby Iędrzey Kus wrocił trzy grzywny Iędrusikowi, ktore mu był zadał dla dobrego pomieszkania między sąsiady, y wypuscił go s tego targu y postanowienia, a w tym czasie Stanisław ma obrabiac z Kusiem, poki mu pieniedzy nie odda, a co Kus sąm obrabiał wiosnę przeszłą, powinien się Stanisław zniem ugadzac, iako będzie mogł. KsKasUl I, 320. A gdy sie w tym nie powodzi, więc już Ezopa podwodzi: "Żebyś ją w karetę twoję wziął wtenczas, jak żonę swoję, Gdy się będzie ugadzała, a z macochą kwitowała. Zwłaszcza, gdy z grodu pojedzie, niechaj tu do mnie przyjedzie!" StanTrans 61. Tenże Szymon Gnela dla prawa i dla ludzi utracił na trunek złotych 10, przywodząc się z Jędrzejem Wąsem, a ten Jędrzej Węgielek do tej utraty przyprowadził, gdyż się nie chciał z nim ugadzać ani prawa słuchać. ActScabVet 168. Ugadzam się z kim, ich kome über ein. BierSłowa 271.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM