W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2014
OSUTKA rzecz. ż
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1716
Formy: lp M. osutka; D. osutki; B. osutkę; N. osutką; ~ lm M. osutki; B. osutki
Znaczenia:
»wykwity na skórze występujące w postaci grudek, plamek, wybroczyn«: Osutką názywáią się plámy po ćiele czerwone, podczas żołtáwe, śine, czásem świerzbiące y palące, á podczás żadnego uprzykrzenia nie spráwuiące, ná niektorych máiących te plámy przychodzą, [....], nudnośći, niektore bywáią z czarow inne ze złey krwi. PromMed 133. Maculae Hepaticae Osutká CompMed 11. Z Dwoiákiey przyczyny przydáie się Osutká, to iest álbo z chumorow złych, ostrych ... we krwi zostáiących [...] álbo z czárow, co się nayczęśćiey przytrafia. CompMed 476. Sposoby leczenia osutki. CompMed 476. I tá kąpiel ná osutkę pewna. CompMed 477. Pospolicie osutki leczą kąpielámi, y smárowaniem. CompMed 477. Bywa też osutká ze złey dyspozycyey, nayczęściey wątroby. CompMed 478. Likwor twarz czyszczący,to iest spędzaiący wszelkie plámy,osutkę, liszáie, piegi, krosty, ogorzelinę. CompMed 678. Ná Plámy y Osutkę Dobry iest oleiek z wosku, smáruiąc niem. CompMed 86. Weźmi tego kámienia dwa łoty [...] służy ná spędzenie krost wszelkich z twarzy, y z ćiáłá, iáko są osutki, plámy, párchy rożnego rodzáiu. VadeMed 137. Osutki, to iest plámy po ćiele żołtawe, śine, tak ná pierśiach, iako ná plecách y rękach, nogách wydaiąc się [...] pochodzą ze złey krwi. VadeMed 188.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AP-Sz