Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2014
LABIRYNTOWY przym.
Słowniki:
SXVI, SW, SJP notują
SStp, Kn, T, L, SWil nie notują
Formy: lp M. m labiryntowy; B. ż labiryntową; Ms. m labiryntowym; lm B. nmos labiryntowe
Znaczenia:
1. »związany z labiryntem - budynkiem o skomplikowanym układzie korytarzy«: IEśli po kłębku nici oney zdrádny/ Mogł kto fortyle prześć Lábiryntowe/ Gdzie straż ták czuyna piękney Aryádny [...]. TwarSDaf 40. [Tezeusz] zguby uszedł srogi Lábiryntowe gdy náwiedzał progi. OvChrośRoz 44.
Przenośnie: Niepokalaną abym chodząc drogą, labiryntową odszedł myłkę srogą i w mieście osiadł, w ktorych złych wypądzasz, wiernych osadzasz. AugWieszczPsałGur 112.
2. »związany z labiryntem - ogrodem o skomplikowanym układzie ścieżek«: W ten czáseś mowił, ná śmiertelne szlady W Lábiryntowe puszczaiąc się sady: Bylem żył wolen od napiętey zguby, Małżeńskieć Pánno poprzyśięgam śluby [...]. OvChrośRoz 133.
3. »związany z labiryntem - strukturą kostną w uchu wewnętrznym«: [Objaśnienie działania słuchu] Nayprzod rzeczy brzmiącey przerzeczonemi własnościami y okolicznościami nádaney ogłos wpadszy w ucho, w pierwszey błonce nátężoney, podobne brzmienie, drzenie, to iest speciem ogłosu, podobne mowię brzmieniu samey rzeczy, ktora się da słyszeć, sprawuie. Ktorey błonki brzmienie, spráwuie kommocyą powietrza zamkniętego w meacie konchowym y labiryntowym, ucha, promowuiąc się aż do ostátniey ucha błonki, podobnież w niey sprawuiąc brzmienie y drzenie. BystrzInfCosm E3.
Znaczenia niepewne:
1, 2, 3: DU LABYRINTHE. Labyrintheus [...] LABIRYNTOWY DanKolaDyk II, 183.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB