W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2023
GACHOWANIE rzecz. n
Słowniki:
Kn, T, L (; pod: gach; bez cyt.), SWil, SW notują
SStp, SXVI, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp M. gachowanie
Znaczenia:
1. »prowadzenie rozpustnego, niefrasobliwego życia;«: Gáchowánie/ Bacchationes nocturnae [...] Grassationes nocturnae [...]. Kn 182. Gáchowánie. Bacchatio, grassatio nocturna. SzyrDict 65. Gachowanie. [...] 2) das Nachtschwärmen. [...] course nocturne, débauche nocturne. T III 356.
2. »kokieteria; strojenie się; przesadna elegancja«: Gachowanie. 1) Buhlschaft, Löffeley. [...] coqueterie, cajolerie, amourette, galanterie. T III 356.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG