ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2019
ŻYD rzecz. m
Warianty fonetyczne: ŻYD, ZYD
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp M. Żyd // Zyd; ~ lm M. uż. osob. Żydzi; Żydowie; D. Żydów // Zydów; W. uż. osob. Zydowie
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiA gdy Páweł miał ustá otworzyć/ rzekł Gállio do Zydow: O Zydowie/ gdyby śię wam było jákie bezpráwie stáło/ álbo jáka krzywdá/ słuszniebym was znośił. BG Dz XVIII, 14. Złoto ćię wesprze w twoim starániu o Żonę/ Gdy nim naśćielesz rękę iedney tam y drugiey Babie/ lub Ochmistrzowi/ lub Spowiednikowi/ Pánnomli też służebnym/ Karłom/ y Karlicom Złoto otwiera serca? Otwiera Fortece Nie dobyte/ ták kiedyś Macedo powiedźiał/ Lada Żyd lepiey z workiem złotá tymi czásy Niż nastarszy przyiaćiel. OpalKSat 105. Drugi przyniosł mi Zyd, iak śię z dalszego opisania pokaże. GelPrzyp F2 [83]. Skorom mierny wygotował abrys, żyd go Gubernatorowi zaniosł. GelPrzyp 109.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: żyd azjański (sz. zm.): [...] tego syná Iádámowego/ ktorego niedoskonáłość Greckich y Lácińskich liter/ Sathem uczyniłá/ żydzi Azyáńscy/ Cháldeowie/ Arabowie/ y wszytka Azya [...] nie Sathem ále Scythem zowią. DembWyw 32. Zá ktore vspokoienie ziemie V. Pan świátá iż Káiniány wysiekł/ ktorzy świát mącili názwány był Mątuściąłoch; iáko z Azyáńskich Żydow/ Cháldeow/ Arábow/ y wszytkich Azyanow/ ktorzy go nie Mathusale ále Mathuściálách; á wykłádáią to imię Mittens mortem ábo Nuncius mortis. DembWyw 37.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG