W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2014
GŁUSZEK rzecz. m
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI), SWil, SW notują
SStp, SJP nie notują
Formy: lp M. głuszek
Znaczenia:
»człowiek przygłuchy; niedosłuch«: Głuch/ głuszék/ niédosłuch. Kn 194. Głuszék./ v. Głuch. Kn 195. Głuch/ głuszek. Surdaster. Kurtinis kurcius. SzyrDict 69. Głuszék g. głuszka niedosłuch. T III 389.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AP-Sz