W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2016
*PARALELrzecz m, PARALELArzecz ż
Słowniki:
SXVI (paralel) notują
SStp (- ), Kn, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: lp M. ż paralela; D. m paralelu; B. ż paralelą; Ms. ż paraleli
Znaczenia:
1. »linia (prosta) równoległa«: (1) O linii prosty paralleli i klinowaty (2) linije parallele są dwie [...] ciągnione równie daleko jedna od drugiej, aż idąc nieskończoną długością nie mogą się nigdy złączyć pospołu. AquaPrax 56. Parallelá; Parallela. Linia w iedney odległości z drugą Rownoodległą. SolGeom I 5. Gdyby zaś na żadnym cyrkule parallelowym obudwu mieysc nie znaidowała się gwiazda rysowana? tedy według gwiazdy bliszszego parallelu [...] dochodzić należy drogi Loxodromiczney okrętu. BystrzInfHydr W3. Powracając z Kowna, a nie dojeżdżając Gródka, widzieliśmy paralelą, to jest przez reperkusją dwa słońca, jedno od drugiego na kroków circiter 30 według oka naszego odległe. MatDiar 218.
2. »literacka figura stylistyczna, rodzaj porównania«: Niech mi się godzi początkow naszych z teraźnieyszym sukcessem uczynić Paralellę. GazPol 1735/ 49, 8.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK