ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2014
NUNCJUSZOWSKI przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1728
Formy: lp M. m nuncjuszowski
Znaczenia:
»związany z nuncjuszem«: Wyrażono téż aggrawacye województw, osobliwie krakowskiego, gdzie nuncyatura pociągała szlachtę do trybunału swego o zatrzymanie prowizyi od widerkaffów, aby ojciec święty i te i insze abusus juryzdykcyi nuncyatorskiéj, internam quietem królestwa polskiego wzruszające, odwrócić raczył, opisawszy trybunał nuncyuszowski w zwyż pomienionyvh materyach; oraz aby nuncyatura arcybiskupom gnieźnieńskim nie odbierała prerogatywy w sądach, ponieważ arcybisky jest legatus natus. OtwFDziejeCzech 349.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM