ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2019
MAHOMECKI przym.
Warianty fonetyczne: MAHOMECKI, MAHOMETSKI, MACHOMECKI, MACHOMETCKI, MACHOMETSKI, MAHUMETSKI
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1607
Formy: lp D. ż mahumetskiej; N. n mahomeckim; Ms. m machomeckim; lm M. mos machometcy; nmos mahometskie; B. nmos machometskie
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiZgładziwszy złe macochy, obce gospodynie,/ I ich mamki nierządne, w máchomeckim gminie. JurkWan B2. Gdy królowie w Azyey miecz ná się szerzyli/ Wnet Xięża Máchometcy wźiąwszy ich zgodzili Azyą/ Cylicią/ z Zydy Pámphilią. JurkWan C4v. Nic sobie nie ważą swych báłwanow/ przetoż łácno się chwytáią raz sekty Máhumetskiey/ drugi raz wiáry Chrystusowey: lecz nie wiele się ná obie oglądáią. BotŁęczRel IV 199. Niech Otomáński narod/ […] przyśięga iáko chce ná Máchometskie práwá/ wiecznym być nieprzyiaćielem Chrześćiánom/ przećie tych czásow wielkie szkody odnieśie. ŻędzKom Cv. CHorągiew CesarzáTureckiego z Mahomeckim Błogosławieństwem Wezyrowi dána dostáłá się Krolowi Iego Mośći: ktory ią odesłał do Rzymu Oycu świętemu. DiarWied B4v. Wyzwał tam/ iako pisze Wadingus/ Kapłány Mahometskie/ áby z nim wsrzod wielkiego ognia o wierze sie rospierali/ á żeby wiarę tę przyięli/ ktorąby cudem tym P. Bog potwierdźił/ gdyby w ogniu nie zgorzał. KwiatDzieje 44.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: Alkoran Mahometski: Wiec też y Gabor Bentel Woiewodá Erdelski/ Kálwińskiey wiáry interpres, á powiedáią że Alkoranu Máchometskiego obrońcá/ ktory páná swego Batorego zábiwszy zdrádą ná iego mieyscu vśiadł/ ktorego MONOCROMA tákie iest/ iáko go Węgrowie sámi nápisáli/ áby go świát znał ludźiom pokazáli. ZrzenNowiny C2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER