W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2016
*PARDrzecz m, *PARDArzecz ż
Słowniki:
SStp notują
SXVI (- ), Kn (- ), T (- ), L, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: lm M. m uż. osob. pardowie // pardzi; m albo ż uż. nosob. pardy; C. pardom; B. m albo ż uż. nosob. pardy
Znaczenia:
»zwierzę drapieżne z rodziny kotowatych, lampart, pantera«: Ieden [omieg]/ Iádem y trucizną Lewartową miánuie [Dioscorides]/ że Pardy y Lewarty truie. SyrZiel 1381. Gdzie lubych uzywał Parys z Heleną cukrow tam dzisiay przełaie Pardom y Lwom. TwarKBiczBar I 209. Po iego to lutni Słonie/ Lwi/ y Pardowie skakáli okrutni. TwarSLeg 49. Dziwniey záś/ ktoż wiek przeprowadzał/ iáko ten/ ktoremu mátka puszcza/ pokrewni iáskinie/ ze Lwámi/ Párdy y Tigrisy brácia. KalCuda 79. Wszytkie zwierzęta, lwi i niedźwiedzie, pardzi, psi, konie, smocy nawet i węże, rozmaitych sztuk, tańców, uskoków i ludzkich posług wyćwiczyć się dadzą; jednego pisma pojąć niemogą. PotWoj k IIIv.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK