W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2014
PARDWA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610
Formy: lp M. pardwa; D. pardwy; ~ lm D. pardw; C. pardwom; B. pardwy; N. pardwami
Znaczenia:
»wykwintna potrawa«: Wieprzá [...] rozmáitym pieczystym/ Fázyánámi/ pardwámi/ [etc.] nádzianego dawáli. WargRzym 43. P. vkázuie Pawy/ Przepiorki/ Prosię/ Pardwy/ pieczenie rozmáite. WargRzym 43. Iáko chytry na pardwę gdy się lis uczai/ Wściekłe oczy pomruży/ y duszę zatai. TwarSLeg 63. Drop [...] Głuszcz/ [...] Párdwá [...] y Iemiołuchę/ [...] zá roskosz osobliwą uciechę ábo y łákociny máją. KomDobrOrb 55. Lubo się kusiły siły Nieprzy iacielskie po waszey ruinie By się przełaie Pardwom zdały y pustynie Nic iednak niesprawiły. DrobOpow 30. FRANCOLIN [...] Attagen [...] Attagena [...] PARDWA. Dzika kokoszka. DanKolaDyk II, 60. PARDWA. Ptak dziki cętkowany szaro, barzo dobry do iedzenia zimie. [...] MOWIĄ przysłowiem: usidlić pardwę, to iest: złapać zwieść kogo. DanKolaDyk I, 187. Koło tego Miasta [Aleksandrii] [...] iest Ptak do pardw nászych podobny, nie látaiący, lecz pieszo biegaiący, ale taką chybkością, że go charty ugonić nie mogą. ChmielAteny II 658.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: Pardwa mniejsza »bekas, słonka«: BECCASSINE [...] Rusticola minor [...] PARDWA mnieysza, Słomka inszy ptak mnieyszy od pardwy nosa długiego. DanKolaDyk I, 187.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK