ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2015
ATLANTYCKI przym.
Słowniki:
SWilpod: ocean, SWpod: ocean, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1631-1661
Formy: lp M. n atlantyckie; D. m atlantyckiego; B. m nżyw atlantycki; N. n atlantyckim; Ms. ż atlantyckiej
Znaczenia:
»związany z Atlantykiem, leżący nad Atlantykiem lub na Atlantyku«: Gdzie się podnosi Arktyckiej osi Szynkiel odległy, Za Eufratem I samym światem Co kraje legły; Gdzie Brachamani Part, Maurytani, Baktra i Tule, Co na libickiej I atlantyckiej Siedzą insule, Jak Egipt brudny, Tak i Rzym ludny, Numidów kraje, Gdzie świata końce, Od których słońce Gaśnie i wstaje, - Ten akt skuteczny, Wszem pożyteczny Wierzącym cale, Co było w znaku Na Moryaku Niedoskonale. KochChrysTur 79-80.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: gęba atlantycka »o Cieśninie Gibraltarskiej, zwanej Słupami Heraklesa«: Co sprawiwszy, przy gębie atlantyckiej szumnej, Dalej nieprzeskoczone zabiera kolumny. TwarSRytTur 103.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
ATLANTYCKI
Znaczenia:
składnik nazwy geograficznej hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: Ocean Atlantycki, Morze Atlantyckie »Atlantyk; Atlantyk«: Gwadalkwiwir wypada z gor, ktore są na południe Nowey Kastylii, dzieli Andaluzyą na dwie części prawie rowne, y wpada w Ocean Atlantycki. SzybAtlas 33. Ktore są granice Hiszpanii? O. Te: Na Wschod Hiszpania ma A. Francyą y B. Morze Wsrzodziemne. BB. Na Południe część Morza Wsrzodziemnego. C. Nie daleko Ciaśniny morskiey Gibraltar, iako y samę też Ciaśninę de Gibraltar, y CC. Część Morza Hiszpańskiego. D. Na Zachod Krolestwo Portugalskie y E. Morze Hiszpańskie czyli część Oceanu Atlantyckiego. F. Na Połnoc Morze Biskaii. SzybAtlas 35-36. Ledwie co przestał, asz linę żaglową Przerwawszy wicher; na maszt płachty rzuci Rospadł się czołnik pod szybą masztową, Wszystka się zatym nawałnosc wyrzuci Od morza, co je Athlantyckiem [morzem] zową Naypierwszy Korus zgębą się ocuci, Ktory zpoczątku, wtey zeglugi porze Do zawieruchy juz był poddął morze. LucChrośPhar 159. Słusznie uczynisz; bo przeż skryte knieie Woinę domową nieszczęsni wleczemy Tusząc gdzie morze Athlantyckie leie Ze się tam smiele jak znowu oprzemy. LucChrośPhar 315. Ten podział na rozmaitych nazwiskach zasadza się: iako to, pod znaczkiem a. Nazywa się: Ocean Zachodni, albo Morze Atlantyckie, rozciąga się na zachod Europy y Afryki [...]. SzybAtlas 18. Jakie są granice Europy? O. Europa ma na wschod: A. Azyą, od ktorey dwoma rzekami Oby y Wolgą rozgranicza się, ma morze czarne. B. Na Zachod oblewa ią Morze Atlantyckie czyli Morze Zachodnie. C. Na Połnoc ma Morze Lodowate. D. Morze Białe. 25 KARTA II. E. Morze Połnocne. F. Na Południe Morze Wsrzodziemne G. SzybAtlas 24-25.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz ATLANCKI, ATLANTOWSKI, ATLANTOWY, ATLANTSKI, ATLANTYJSKI, ATLAŃSKI.
Autorka: