W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2014
PAREROWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1728
Formy: bezok. parerować
Etymologia: <łac. pāreō,-ēre>
Znaczenia:
»być posłusznym, podlegać rozkazom«: Pod dyrekcyą hetmana te wojska ordynuje, gdzie było podobniej owe 6 tysięcy Sasów [...] od tejże władzy nie amowować, a dopiéroż te, które per vim wchodzą in viscera Regni, miałyby były komendzie hetmanów parerować. OtwFDziejeCzech 205-206.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK